Bijeenkomst gebruikersgroep 11 april 2016

De 1e bijeenkomst voor de gebruikersgroep staat gepland voor maandag 11 april 2016. Deze bijeenkomst wordt nog steeds in samenwerking met GAC georganiseerd voor álle gebruikers van KidsVision. Later in het jaar volgen nog enkele regionale bijeenkomsten (verdeeld over het land) welke georganiseerd worden door een actief lid van de gebruikersgroep.

Wij hopen jullie op 11 april te zien en te spreken!

Inloop 9:00 uur, eindtijd intervisie 12:30 uur, daarna aansluitend een lunch. Voor niet leden van de gebruikersgroep vragen wij een bijdrage van €25,- voor deelname aan de lunch, voor de leden zijn er aan de lunch geen kosten verbonden.

Opgeven kan met onderstaand formulier.

 

Vriendelijke groet,
het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

 

Bedrijf (verplicht)

Lid van de gebruikersgroep KidsVision (verplicht)
 Ja Nee

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Deelnemer 3

E-mail adres deelnemer 3

Geef hier aan hoeveel deelnemers er in totaal van uw organisatie aanwezig zijn, als het er meer zijn dan 3

Telefoon

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u (deelnemer 1) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als eerste keus: (verplicht)
 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u (deelnemer 1) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als tweede keus: (verplicht)

 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 2) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als eerste keus: (verplicht)
 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 2) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als tweede keus: (verplicht)

 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 3) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als eerste keus: (verplicht)
 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 3) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als tweede keus: (verplicht)

 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Lunch gewenst? Voor niet leden van de gebruikersgroep vragen wij een bijdrage voor de lunch van €25,- per deelnemer, voor leden van de gebruikersgroep is de lunch inbegrepen. Wij gaan ervanuit dat onderstaand antwoord geldt voor alle deelnemers van de organisatie (verplicht)
 Ja Nee