Notulen en uitslag stemming algemene ledenvergadering 11 februari 2021

Bijgaand vinden jullie de notulen en de uitslag van de stemming van de algemene ledenvergadering op 11 februari 2021.

Notulen algemene ledenvergadering Gebruikersgroep KidsVision 11-2-2021

Stemming algemene ledenvergadering gebruikersgroep KidsVision 11 februari 2021

Het bestuur is zich nu aan het beraden over de toekomst van de gebruikersgroep, dit wordt op een later moment met de leden gedeeld.