Geschiedenis gg KidsVision

De geschiedenis van de gebruikersgroep gaat terug tot mei 2006. De kinderopvangorganisaties Kion, uniek kinderopvang (uk), Speelwerk en B4KIDS zochten elkaar op met als doel het uitwisselen van ervaringen, het gezamenlijk aandragen van verbeterwensen aan GAC en vooral het leren van elkaar. Ondanks het goede initiatief, is de gebruikersgroep nooit goed van de grond gekomen. Belangrijkste oorzaken: geen continuïteit doordat iedereen het ‘erbij deed’, vastlopen door te veel willen doen in te korte tijd en te klein in omvang om serieus een partij te kunnen zijn richting GAC. De leden bleven zo’n twee keer per jaar bij elkaar komen, maar een actieve gebruikersgroep werd het niet.

De volgende stap

Terwijl het aantal gebruikers van KidsVision groeide, werden ook de positieve en negatieve signalen steeds talrijker. Aanleiding voor de leden om eind 2008 de gebruikersgroep nieuw leven in te blazen. De zwakke punten uit het verleden, werden de uitgangspunten voor de sterke punten van de toekomst: een betaald voorzitter voor de continuïteit, streven naar een zo groot mogelijke gebruikersgroep, statutair opgericht als vereniging en met een redelijke contributie zodat de belangen écht behartigd kunnen worden.

In het eerste halfjaar 2009 wordt de gebruikersgroep opnieuw opgericht. Kion, uk, Speelwerk, B4KIDS, Korein, SKE en Doomijn vormen het bestuur bij oprichting. Elly Johannes van het adviesbureau ForQ wordt aangetrokken voor het vervullen van de onafhankelijke voorzittersrol. Als de statuten in oktober 2009 bij de notaris passeren, is de gebruikersgroep KidsVision een feit. Het echte werk kan nu beginnen.

Waar staan we anno 2014 en wat brengt 2015

Het doel van gebruikersgroep, kennisdeling, is en blijft het belangrijkste. Brengen en halen van informatie wordt nog steeds als waardevol ervaren en daar zetten we sterk op in.

De vereniging is echter in aantal leden teruggelopen. Het bestuur vindt dit erg jammer maar gezien de redenen (fusie, overname, faillissement, kostenbesparing) ook begrijpelijk.

In 2015 gooien we daarom het roer om en gaat het bestuur zaken anders organiseren om het bestaan van de vereniging zeker te stellen. Zo is er geen onafhankelijke voorzitter meer en is het secretariaat per 1 januari 2015 opgezegd.

De contributie gaat naar een lager niveau waarmee we een drempel om lid te zijn/worden weg te neme. Tevens wordt er ingestoken op één centrale bijeenkomst in Utrecht (in samenwerking met GAC) en vier regionale bijeenkomsten waarbij een actieve, organiserende rol verwacht wordt van een van de organisaties. Intervisie is in alle bijeenkomsten het belangrijkste onderdeel.