Wat biedt gg KV

De gebruikersgroep KidsVision heeft een aantal middelen om haar gebruikers te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. Bovendien gebruikt zij diverse kanalen om gebruikers te informeren en om gedachten uit te wisselen over onderwerpen die onder de aandacht gebracht moeten worden bij de leverancier. De diverse activiteiten die de gebruikersgroep hiervoor onderneemt, zijn hieronder uiteengezet.

Webplatform gebruikers

Wij stellen een webplatform ter beschikking voor leden van de gebruikersgroep KidsVision. Middels dit platform kunnen leden in contact komen met elkaar. Concreet betekent dit vooral kennisuitwisseling door middel van het beschikbaar stellen van contactgegevens, het per organisatie presenteren van maatwerkoplossingen, een forum voor vragen en antwoorden en een downloadpagina voor handleidingen, maatwerkbeschrijvingen en andere interessante documentatie. De website wordt in beginsel eenvoudig opgezet; als de gebruikersgroep groeit zal het vergroten van kennisuitwisseling via de portal prioriteit krijgen.

Overzicht leden

Hier vindt u een overzicht van alle leden van de Gebruikersgroep KidsVision. Op het forum staat van elk lid een korte omschrijving van de organisatie gegeven, zoals de grootte van de organisatie, welke versie en welke onderdelen van KidsVision in gebruik zijn en welke contactpersonen er zijn.

Dit deel zal o.a. informatie bevatten die door de leden zelf beschikbaar gesteld wordt en waar andere leden kennis van kunnen nemen.

Forum

Het forum is hét platform voor het uitwisselen van ervaringen, het stellen van vragen en het opzoeken van oplossingen van problemen waar andere gebruikers al eens mee geworsteld hebben. U vindt een forum per onderwerp, waaraan u zelf deel kunt nemen en waar u zélf uw eigen vragen kwijt kunt. Het forum is succesvol door veel gebruik en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat vragen worden gesteld, maar wellicht nog belangrijker dat andere gebruikers de tijd nemen om ze te beantwoorden. Op die manier helpen we elkaar.

Download

Als lid kunt u op de downloadpagina in het forum bestanden downloaden. Hierbij kunt u denken aan handleidingen, werkinstructies en maatwerkbeschrijvingen. Documenten uploaden kan via de bestuursleden.

Gebruikersbijeenkomsten

Enkele keren per jaar worden gebruikersbijeenkomsten georganiseerd. Op deze gebruikersbijeenkomsten zullen intervisie rondes gehouden worden. Voor deze intervisierondes zullen ter plekke groepjes gemaakt worden, bijvoorbeeld per module van KidsVision (kindplanning en –plaatsing, financieel, medewerkersplanning, portals, etc) Een bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling, maar kan ook gebruikt worden voor een deskundige gastspreker, brainstormsessies t.a.v. kernissues of juist het presenteren van een (mogelijk) nieuwe oplossing door GAC.

Ledenvergaderingen

Jaarlijks worden één (of meer) algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Via deze ledenvergaderingen kunt u uw eigen inbreng kwijt voor het functioneren van deze Gebruikersgroep.