Wat biedt gg KV

De gebruikersgroep KidsVision heeft een aantal middelen om haar gebruikers te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. Bovendien gebruikt zij diverse kanalen om gebruikers te informeren en om gedachten uit te wisselen over onderwerpen die onder de aandacht gebracht moeten worden bij de leverancier. De diverse activiteiten die de gebruikersgroep hiervoor onderneemt, zijn hieronder uiteengezet.

Overzicht leden

Hier vindt u een overzicht van alle leden van de Gebruikersgroep KidsVision. Op het forum staat van elk lid een korte omschrijving van de organisatie gegeven, zoals de grootte van de organisatie, welke versie en welke onderdelen van KidsVision in gebruik zijn en welke contactpersonen er zijn.

Dit deel zal o.a. informatie bevatten die door de leden zelf beschikbaar gesteld wordt en waar andere leden kennis van kunnen nemen.

Gebruikersbijeenkomsten

Enkele keren per jaar worden gebruikersbijeenkomsten georganiseerd. Op deze gebruikersbijeenkomsten zullen intervisie rondes gehouden worden. Voor deze intervisierondes zullen ter plekke groepjes gemaakt worden, bijvoorbeeld per module van KidsVision (kindplanning en –plaatsing, financieel, medewerkersplanning, portals, etc) Een bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling, maar kan ook gebruikt worden voor een deskundige gastspreker, brainstormsessies t.a.v. kernissues of juist het presenteren van een (mogelijk) nieuwe oplossing door GAC.

Ledenvergaderingen

Jaarlijks worden één (of meer) algemene ledenvergaderingen georganiseerd. Via deze ledenvergaderingen kunt u uw eigen inbreng kwijt voor het functioneren van deze Gebruikersgroep.