Contributie

De contributie wordt gebruikt om de faciliteiten te kunnen financieren die nodig zijn om ons doel te kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld het maken en onderhouden van de website, het houden van de gebruikersbijeenkomsten, het eventueel inhuren van sprekers.

De hoogte van de contributie is per 2015 niet meer afhankelijk van de jaaromzet, maar is verlaagd naar € 100 per jaar.

Facturatie vindt vooraf plaats in december van het voorafgaande jaar. Nieuwe leden die zich na 1 juli van het lopende jaar aanmelden, krijgen de helft gefactureerd. Opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende jaar dient derhalve voor december van het lopende jaar plaats te vinden.