Inventarisatie digitaal ondertekenen

Inventarisatie formulier digitaal ondertekenen

Naam organisatie (verplicht)

Naam contactpersoon (verplicht)

E-mail adres contactpersoon (verplicht)

1. Maakt al gebruik van digitaal ondertekenen
 Ja Nee

Aantal handtekeningen per jaar

2. Wil digitaal ondertekenen gaan gebruiken
 Ja Nee

Verwacht aantal handtekeningen per jaar

Ad. 1 Indien jullie al gebruik maken van digitaal ondertekenen geven wij het aantal handtekeningen door aan ondertekenen.nl met het verzoek het tarief aan te passen

Ad. 2 Indien jullie digitaal ondertekenen.nl willen gaan inzetten, zullen wij de aantallen doorgeven aan GAC en ondertekenen.nl. GAC en ondertekenen.nl nemen dan contact met jullie op om de implementatie te kunnen starten

Opmerkingen

Bijeenkomst gebruikersgroep 16 mei 2019

De bijeenkomst voor de leden van de gebruikersgroep staat gepland op donderdag 16 mei 2019. Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met GAC georganiseerd.

Wij hopen jullie op 16 mei te zien en te spreken!

Opgeven kan met onderstaand formulier.

Om ervoor te zorgen dat de groep niet te groot wordt, willen wij vragen om met maximaal 2 personen per organisatie naar de bijeenkomst te komen.

Vriendelijke groet,
het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

Bedrijf (verplicht)

Lid van de gebruikersgroep KidsVision (verplicht)
 Ja Nee

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Telefoon

Opmerking / Wat wil je graag bespreken tijdens de intervisie?

 

 

Ketenwerkgroep Directe Financiering Kinderopvang

Namens de gebruikersgroep en GAC zit Carlo Vonk  van Kinderopvang Bathmen bv in Ketenwerkgroep Directe Financiering Kinderopvang. Hieronder een verslag van de afgelopen 2 bijeenkomsten:

Beste Gebruikersgroep leden,

Op 11 november 2016 is de eerste bijeenkomst van de Ketenwerkgroep Directe Financiering Kinderopvang geweest. Deze Ketenwerkgroep is door het DUO in het leven is geroepen. DUO is verantwoordelijk om de invoering van Directe Financiering Kinderopvang in 2020 in goede banen te leiden. De bedoeling is dat per 2020 de Kindertoeslag op een andere manier betaald gaat worden en dat deze manier van werken door een breed gedeelte van de samenleving gedragen wordt en wat net zo belangrijk is dat het technisch ook allemaal werkt.

Zoals nu meestal het geval is betaald de overheid (Belastingdienst) Kindertoeslag aan de Ouders/verzorgers. De Ouders/verzorgers vullen dit bedrag aan met de eigen bijdrage en betalen hiermee de rekening die zij van de Kinder Opvang Organisatie (KOO) hebben gekregen.

Door deze methode kan er door burgers heel gemakkelijk Kindertoeslag aangevraagd worden waar geen recht op is. Doordat dit ook regelmatig gebeurd heeft de overheid op dit moment jaarlijks meer dan 7000 Ouders die meer dan €5000 moeten terugbetalen. Dit zorgt voor lange incasso trajecten. Op dit moment lopen er 20.000 incasso trajecten. Daarnaast heeft de overheid al meer dan € 150 miljoen afgeschreven als oninbaar. Daar komt jaarlijks € 30 tot 35 miljoen bij.

De Tweede Kamer heeft nu besloten dat dit moet veranderen. Besloten is dat de geldstroom van de overheid in de toekomst niet via de Ouders naar de kinderopvang organisaties moet gaan lopen maar net andersom. De geldstroom van de Ouders moet dan via de overheid naar de kinderopvang organisaties. De overheid vult de geldstroom dan aan met kindertoeslag.

Het DUO is aangewezen als overheidspartij die verantwoordelijk wordt voor de afhandeling van de Kindertoeslag, die in de toekomst ook een andere naam krijgt namelijk Kinderopvangvergoeding. Uiteraard is het in dit software tijdperk de bedoeling dat financiële af handeling zo volledig mogelijk, geautomatiseerd verloopt.

Om de juiste invulling aan te geven aan dit project is de ketenwerkgroep opgericht. In deze ketenwerkgroep zitten medewerkers van DUO, Ministerie van Sociale zaken, Softwareleveranciers, Kinderopvang organisaties, Peuterspeelzalen en Gastouderbureaus. Uiteraard is er ook een afvaardiging van Ouders aanwezig. De eerste bijeenkomst op 11 november had het thema “waarde”. Deze bijeenkomst had als doel om duidelijk te krijgen wat partijen verwachten van succesvol systeem, maar ook wat de partijen zeker niet willen. Een belangrijke punt voor KOOs is bijvoorbeeld is bijvoorbeeld “krijgt ik geen liquiditeit probleem doordat mijn geld later binnen komt”. Ouders vinden het bijvoorbeeld een probleem als “KOOs inzicht krijgen in wat de Ouders verdienen door het % Kinderopvangvergoeding te weten die de overheid betaald te weten. Dit en een heleboel punten zijn opgeschreven als Business Values en User Stories.

Op 8 December 2016 was de tweede bijeenkomst. Deze bijeenkomst begon met een terugblik naar de Hackathon van 1 December. Op deze Hackathon hebben de verschillende Softwareleveranciers geprobeerd om met hun software een beveiligde internetverbinding op te zetten met de testsite van DUO.  Een aantal leveranciers hebben op deze middag al succesvol test berichtjes kunnen verzenden en ontvangen.

De bijeenkomst zelf ging over het “Betalen van de vergoeding”. Eerst heeft het Ministerie van Sociale zaken uitleg gegeven over de wettelijke  (juridische) kaders die zullen gelden voor het betalen van de vergoedingen van de Kinderopvangvergoedingen. Zij hebben ook in de afgelopen maand ook onderhandeld met de Branche Organisaties om afspraken te maken over de juridische invulling. Zie hiervoor  https://www.kinderopvangtotaal.nl/Management/ Actueel/2016/12/Oplossing-voor-debiteurenrisico-directe-financiering/

Belangrijke punten uit deze afspraken zijn:

 • De Ouder kan zich melden bij DUO voor een proefberekening en krijgt hierop antwoord.
 • De Ouder meldt zich aan bij DUO dat hij Kinderopvangvergoeding wil.
 • DUO meldt na onderzoek aan Ouder en KOO of het verzoek geaccepteerd wordt. Na acceptatie kan de opvang beginnen.
 • DUO informeert na ontvangst van een (maandelijks) kostenoverzicht van de KOO, de Ouders over de betalen eigen bijdrage en incasseert na een dagf of 10 de eigen bijdrage.
 • KOOs hebben het bedrag dan 2 tot 3 weken na versturen van het kostenoverzicht naar DUO, op hun rekening staan. Maar DUO betaald pas de rekening aan de KOOs als de eigen bijdrage van de Ouder(s) ontvangen is.
 • KOO kunnen één maand vooraf  tot 2 maanden achteraf een kostenoverzicht bij de DUO indienen met verzoek om te betalen. Wijzigingen kunnen dan nog tot 12 maanden daarna.
 • DUO maakt 2 maal per week geld over aan de KOO en levert daarbij een elektronisch betalingsoverzicht.
 • Debiteurenrisico blijft bij de KOOs. Als de Ouder de eigen bijdrage niet betaald aan DUO moet de KOO de klant hierop aanspreken.
 • Geleidelijke invoering. Nieuwe Ouders per 1 januari 2019 betaling via DUO. Bestaande Ouders in loop van dat jaar over. 1 januari 2020 alle betalingen via het nieuwe systeem.

S’middags was er een workshop waarbij verschillende partijen konden aangeven hoe zij het verzenden van de kosten overzichten vanuit hun systeem zouden kunnen invullen. Hiervoor warden er verschillende Workshops gehouden voor KOOs , Peuterspeelzalen en Gastouderbureau’s. Dit omdat ze soms verschillend met de materie om gaan.

Tot zover de berichtgeving over de DFKO. Op donderdag 12 januari 2017 is de volgende Ketenbijeenkomst. Als er vragen zijn kun je mij een mail sturen carlo@kinderopvangbathmen.nl. Dan zal ik proberen de vraag te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Carlo Vonk

Kinderopvang Bathmen

Logo KOV Bathmen

 

Bijeenkomst gebruikersgroep 11 april 2016

De 1e bijeenkomst voor de gebruikersgroep staat gepland voor maandag 11 april 2016. Deze bijeenkomst wordt nog steeds in samenwerking met GAC georganiseerd voor álle gebruikers van KidsVision. Later in het jaar volgen nog enkele regionale bijeenkomsten (verdeeld over het land) welke georganiseerd worden door een actief lid van de gebruikersgroep.

Wij hopen jullie op 11 april te zien en te spreken!

Inloop 9:00 uur, eindtijd intervisie 12:30 uur, daarna aansluitend een lunch. Voor niet leden van de gebruikersgroep vragen wij een bijdrage van €25,- voor deelname aan de lunch, voor de leden zijn er aan de lunch geen kosten verbonden.

Opgeven kan met onderstaand formulier.

 

Vriendelijke groet,
het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

 

Bedrijf (verplicht)

Lid van de gebruikersgroep KidsVision (verplicht)
 Ja Nee

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Deelnemer 3

E-mail adres deelnemer 3

Geef hier aan hoeveel deelnemers er in totaal van uw organisatie aanwezig zijn, als het er meer zijn dan 3

Telefoon

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u (deelnemer 1) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als eerste keus: (verplicht)
 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u (deelnemer 1) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als tweede keus: (verplicht)

 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 2) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als eerste keus: (verplicht)
 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 2) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als tweede keus: (verplicht)

 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 3) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als eerste keus: (verplicht)
 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Aan welke intervisiegroep(en) heeft (deelnemer 3) behoefte? Zet een vinkje voor één onderwerp als tweede keus: (verplicht)

 Kindplanning Gastouderopvang Medewerkersplanning Financiële administratie

Lunch gewenst? Voor niet leden van de gebruikersgroep vragen wij een bijdrage voor de lunch van €25,- per deelnemer, voor leden van de gebruikersgroep is de lunch inbegrepen. Wij gaan ervanuit dat onderstaand antwoord geldt voor alle deelnemers van de organisatie (verplicht)
 Ja Nee

Regiobijeenkomsten, nu aanmelden

Regiobijeenkomsten
Vier organisaties hebben aangeboden een regiobijeenkomst te willen faciliteren, dit zijn Berend Botje (Zwaag), SKS (Spijkenisse), GAC (Oirschot) en Doomijn (Zwolle). Tijden: 9:30 tot 12:30 uur, allemaal inclusief een afsluitende lunch.

Je kunt je (en je collega’s) aanmelden door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Je bepaalt dus zelf welke reisafstand acceptabel is. Als je naar meer dan 1 bijeenkomst wilt, stuur dan voor elke bijeenkomst een aanmelding in.

Uit de volgende data kan je kiezen:

15 september        Berend Botje, Zwaag, gastspreker
20 september       SKS, Spijkenisse, gastspreker
29 september       Doomijn, Zwolle, gastspreker
4 oktober              GAC, Oirschot, gastspreker

Bij elke regionale bijeenkomst is er een gastspreker aanwezig en daarna gaan wij met elkaar in gesprek over de punten die naar voren komen. Bedenk van te voren alvast waar je graag informatie over wilt ontvangen, zodat je dit kunt bespreken tijdens de bijeenkomst.    

 

Bedrijf (verplicht)

Telefoon

Voor welke bijeenkomst geeft u zich op? Als u meer bijeenkomsten wilt bijwonen, vul dan voor elke bijeenkomst dit formulier opnieuw in:

 15 september: Berend Botje, Zwaag 20 september: SKS, Spijkenisse 29 september: Doomijn, Zwolle 4 oktober: GAC, Oirschot

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Deelnemer 3

E-mail adres deelnemer 3

Bijeenkomst Gebruikersgroep 30 april a.s. Utrecht

Als eerste willen wij onze nieuwe leden welkom heten! Poko Loko, Stg Kinderopvang Vianen, Kinderopvang Meander en Gastouderservice Nederland hebben zich, na onze oproep in januari om lid te worden van de Gebruikersgroep KidsVision, aangemeld. Goed nieuws dus.

Door alle ontwikkelingen hebben wij de organisatie van de centrale ledenbijeenkomst in Utrecht van 19 maart helaas niet tijdig kunnen oppakken. De ledenbijeenkomst wordt dan ook verzet naar donderdag 30 april. Deze bijeenkomst wordt nog steeds in samenwerking met GAC georganiseerd voor álle gebruikers van KidsVision. Later in het jaar volgen dan nog enkele regionale bijeenkomsten (verdeeld over het land) welke georganiseerd worden door een actief lid van de gebruikersgroep.

Wij hopen jullie op 30 april te zien en te spreken!

Inloop 9:00 uur, eindtijd 13:00 uur.

Opgeven kan met onderstaand formulier.

 

Vriendelijke groet,
het bestuur Gebruikersgroep KidsVision

 

Bedrijf (verplicht)

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Deelnemer 3

E-mail adres deelnemer 3

Telefoon

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u behoefte? Zet een vinkje voor één of twee onderwerpen als eerste keus:

 Planning/plaatsing kdv/bso/psz Gastouderopvang Medewerkerplanning Financiële administratie Rapportages/overzichten

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u behoefte? Zet een vinkje voor één of twee onderwerpen als tweede keus:

 Planning/plaatsing kdv/bso/psz Gastouderopvang Medewerkerplanning Financiële administratie Rapportages/overzichten

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

7 oktober: Gebruikersgroep geeft informatie op gebruikersdag KidsVision

Op 7 oktober was Arno van Dam namens het bestuur van de Gebruikersgroep aanwezig op de gebruikersdag van KidsVision over de jaaruren systematiek.

Erimon en GAC spraken over de kansen, valkuilen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de jaaruren systematiek in het algemeen èn in combinatie met KidsVision met diverse voorbeelden.

Aan het einde van de ochtend kreeg de Gebruikersgroep KidsVision de mogelijkheid om de aanwezige gebruikers van KidsVision op de hoogte te brengen van de keuzes die gemaakt zijn voor 2015. Waarbij de belangrijkste punten zijn:

 • 1 landelijke centrale bijeenkomst met algemene informatie en intervisie
 • regionale bijeenkomsten met intervisie
 • verlaging van de contributie per 1 januari 2015 naar € 100 per jaar

De Gebruikersgroep hoopt dat door deze gebruikersgerichte wijzigingen het aantal leden weer zal toenemen, zodat de kennisdeling groter en weidser zal zijn.

Aanmelden als nieuw lid van de Gebruikersgroep kan via deze link.

Ledenbijeenkomst 18 september; nu opgeven

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die plaats vindt op donderdag 18 september 2014. Dit maal zullen er drie intervisierondes plaatsvinden. Ook zullen wij de uitkomst van onze enquête en plannen voor de toekomst van de gebruikersgroep aan u voorleggen. Aansluitend zal er een lunch voor ons klaar staan. Via onderstaande button kunt u zich aanmelden.

 

We zien u graag op donderdag 18 september 2014, van 9.00 tot 13.00 uur bij La Place Vergadercentra, aan de Rijnkade 5 (Hoog Catharijne), te Utrecht. Routebeschrijving Vergadercentra Utrecht HC

 

Agenda (onder voorbehoud):

09.00 Inloop

09.30 Welkom

09.35 Terugkoppeling enquête, toekomst gebruikersgroep, conceptbegroting 2015

10.00 Eerste intervisieronde

10.45 Pauze

11.00 Tweede intervisieronde

11.45 Derde intervisieronde

12.30 Afsluiting en lunch

 

Opgeven kan door onderstaand formulier in te vullen.

 

Bedrijf (verplicht)

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Telefoon

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u behoefte? Zet een vinkje voor één of twee onderwerpen als eerste keus:

 Planning/plaatsing kdv/bso/psz Gastouderopvang Medewerkerplanning Financiële administratie Rapportages/overzichten

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u behoefte? Zet een vinkje voor één of twee onderwerpen als tweede keus:

 Planning/plaatsing kdv/bso/psz Gastouderopvang Medewerkerplanning Financiële administratie Rapportages/overzichten

Heeft u een specifiek intervisie onderwerp, zo ja: welke?

Ledenbijeenkomst 13 maart 2014; geef je nu op

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die plaats vindt op donderdag 13 maart 2014. Ook bij deze bijeenkomst zal er weer voldoende ruimte voor intervisie zijn. GAC is uitgenodigd om bij de SLA bespreking en de intervisie aanwezig te zijn. We zien u graag op donderdag 13 maart 2014, van 9.00 tot 13.00 uur bij La Place Vergadercentra, aan de Rijnkade 5 (Hoog Catharijne), te Utrecht.

Agenda (onder voorbehoud):

09.00 – 09.30 uur Inloop en ontvangst

09.30 – 13.00 uur Vergadering

1. Opening en welkom

2. Jaarrekening 2013

3. Toekomst gebruikersgroep

4. Bespreken SLA

5. Intervisie

6. Sluiting

 

Opgeven kan door onderstaand formulier in te vullen.

Bedrijf (verplicht)

Deelnemer 1 (verplicht)

E-mail adres deelnemer 1 (verplicht)

Deelnemer 2

E-mail adres deelnemer 2

Telefoon

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u behoefte? Vink twee onderwerpen als eerste keus aan:

 Flexibele opvang Managementinformatie Personeelsroostering Portalen KidsVision koppelen aan salarisverwerking

Aan welke intervisiegroep(en) heeft u behoefte? Vink twee onderwerpen als tweede keus aan:

 Flexibele opvang Managementinformatie Personeelsroostering Portalen KidsVision koppelen aan salarisverwerking

Volgende ledenbijeenkomst 13 maart 2014

De volgende ledenbijeenkomst zal na alle drukte van de jaarovergang plaatsvinden op 13 maart 2014. Locatie en nadere informatie volgen.

Update: meer informatie en opgeven via deze pagina.